پوسیدگی فرش

یکی از مهمترین عوامل آسیب رسان به فرش رطوبت و نم میباشد. فرش پس از تماس طولانی با رطوبت ونم مقاومت خود را از دست داده پوسیده میشود. معمولا در جاهایی مانند جلوی درب حمام و یا زیر گلدان های روی فرش پوسیدگی رخ میدهد گاهی هم بعد از ریختن مقداری آب در یک نقطه […]