رنگ برداری فرش دستباف – 1399

رنگ برداری , لکه برداری و رنگرزی فرش – رفوگری رنگ برداری (رنگبرداری فرش دستباف): چرا فرشهای دستباف نیاز به رنگبرداری دارند؟ تقریبا ۸۰ درصد قالیهای دستباف پس از تماس با آب و مایعات از خود رنگ پس میدهند و معمولا رنگهای تیره وارد قسمتهای روشن قالی شده و چهره بدی به گلها و نقشه […]