خرابی ریشه فرش

ریشه قالی به دو سر قسمت عرض فرش که به صورت ریش ریش و آویزان میشود گفته میشود که همان چله و تار فرش میباشد که در سراسر فرش کشیده شده و بر روی آن پرز فرش بافته میشود و در پایان از هر طرف ۱۰-۱۵ سانت باقی میماند که به آن ریشه فرش میگویند. […]