پارگی فرش

ترمیم انواع پارگیهای فرشهای ماشینی و دستبافت تخصص ماست سوزنکشی و مرمت قالی به طوری میباشد که از داخل تار و پود قالی نخ های پشتیبان کشیده میشود و از هیچ طرف قالی قابل مشاهده نمیباشد جهت مشاوره و کارشناسی در مورد انواع پارگی قالی با ما تماس بگیرید نکته : پارگیهای جزئی تا ۱۰ […]