بید زدگی فرش

یکی از آسیب ها و معایبی که همیشه در کمین فرش دستبافت میباشد بید خوردگی میباشد. بید حشره ای کوچک میباشد که از پشم و الیافت طبیعی دیگر تغذیه میکند پرز قالیهای دستبافت معمولا پشم و کرک میباشد و غذای خوبی برای بید میباشد بید ها معمولا به سراغ فرشهای انبار شده بدون رعایت نکات […]