سوختگی فرش

امروزه به دلایلی همچون استفاده قلیان در منزل سوختگی قالی یکی آسیبهای قالی میباشد که به وفور دیده میشود. طوری که با آمارگیری حدودی ما طی ۵ سال گذشته در تهران حدود ۱۰ تخته فرش در هر هفته بر اثر سوختگی دچار آسیب میشوند. خوشبختانه با پیشرفت علم و هنر رفوگری ترمیم هر نوع سوختگی […]