بید خوردگی فرش – رفوگری 22850873

بید چیست؟ (بید خوردگی فرش) بید خوردگی فرش و قالی حشرهٔ بید پروانهٔ کوچکی است با نام علمی tincola biseliella به رنگ زرد که طول بدن آن معمولاً ۱۲-۹ میلیمتر است. پروانه‌های ماده در طول ۳-۲ هفته از عمر خود درحدود صد تخم در محل تاخوردگی‌های فرش و یا سایر منسوجات پشمی می‌گذارند. تخم‌های این پروانه در یکی […]

بید زدگی فرش

یکی از آسیب ها و معایبی که همیشه در کمین فرش دستبافت میباشد بید خوردگی میباشد. بید حشره ای کوچک میباشد که از پشم و الیافت طبیعی دیگر تغذیه میکند پرز قالیهای دستبافت معمولا پشم و کرک میباشد و غذای خوبی برای بید میباشد بید ها معمولا به سراغ فرشهای انبار شده بدون رعایت نکات […]