کارگاه خدمات تخصصی فرش بین الملل(اورژانس فرش تهران)

کارگاه  تخصصی خدمات قالی بین الملل آماده خدمت رساتی و ترمیم انواع فرشهای آسیب دیده به صورت حرفه ای در سراسر تهران میباشد رفوی انواع قالی توسط اساتید مجرب و با تجربه امکان حضور مشتری در کارگاه رفو گری واقع