تهران -نیاوران-کاشانک-خیابان امیر

خدمات ما


 
 • رفوی انواع پارگی فرش های دستبافت و ماشینی
 
 • ترمیم و سوزن کشی انواع فرش های دستبافت که در اثر رطوبت آسیب دیده اند
 
 • بافت زدن و پرکردن سوراخ های انواع فرش های ماشینی که در صورت سوختگی و یا… آسیب دیده اند
 
 • ریشه بافی لبه ی فرش ها برای جلوگیری از ریزش بافت و آسیب دیدن بیشتر ( ریشه بافی انواع مختلف داشته و متناسب با نوع بافت و یا سلیقه مشتری انجام می شود)
 
 • – شیرازه دوزی (زیگراگ دوری) کناره فرش ها در صورت آسیب دیدگی
 
 • چرم دوزی لبه های قالی به صورت های گوناگون برای جلوگیری از آسیب رسیدن به فرش( چرم دوزی برای همه نوع فرش انجام می شود. حتی فرش های نو و بدون مشکل، زیرا که باعث جلوگیری از بسیاری خدمات احتمالی می شود.)
 
 • ترمیم بیدخوردگی و پرکردن سوراخ های آسیب دیده به وسیله بید
 
 • ترمیم سوختگی های سطحی و عمقی فرش های ماشینی و دستبافت به صورت حرفه ای و غیرقابل شناسایی بودن
 
 • کوتاه کردن پرز قالی به اندازه لازم و یا سلیقه ای
 
 • کز دادن پشت و روی فرش های دستبافت برای جلوگیری از پرزدهی زیاد فرش
 
 • رنگبرداری و رنگ کردن فرش های رگه دار و دورنگ برای یکدست نمودن فرش با استفاده از قلم
 
 • رنگبرداری و قلم کاری انواع فرش دستبافت که در صورت آبخوردگی رنگ دوانده باشد
 
 • کهنه کردن انواع فرش دستبافت به صورت حرفه ای( مخصوص فرش های صادراتی)