تهران -نیاوران-کاشانک-خیابان امیر

چرم دوزی لبه فرش


چرا باید چرم دوزی فرش انجام شود؟


برای جلوگیری از مشکل لول شدگی و تا خوردن قالی از چرم دوزی استفاده می شود. همچنین امروزه با توجه به اینکه کف منازل سرامیک و یا پارکت است و باعث سر خوردن فرش روی زمین می شود و می تواند خطرناک باشد. این موضوع برای فرش های ابریشم طبیعی و یا مصنوعی اهمیت بیشتری دارد. همچنین با چرم دوزی کناره های فرش زیباتر می شود. در گذشته فقط برای فرش های صادراتی از چرم دوزی استفاده می شد. چرم دوزی فرش هم برای فرش های دستبافت استفاده می شود و هم برای فرش های ماشینی تا محکم تر باشد.

چرم دوزی لبه های قالی برای جلوگیری از آسیب رسیدن به فرش

چرم دوزی حرفه ای با اورژانس فرش تهران

کارشناسی رایگان و تضمینی
۰۹۱۲۵۳۹۴۷۹۹