ترمیم ریشه فرش کاشان

تعویض سرتاسر ریشه قالیچه کاشان

نوع ریشه : گلیم سر بسته

قیمت :‌هر متر ۱۲۰۰۰۰تومان

تاریخ ۹۵/۱۱

محل : شهرک غرب