مرمت پوسیدگی و سوراخ قالیچه دستبافت

شستشوی تخصصی به همراه مرمت پوسیدگی عمیق و سوراخ قالیچه دستبافت آنتیک

زمان رفو حدود یک هفته

هزینه شستشو و مرمت حدود ۳۰۰ هزار تومان

ابعاد پوسیدگی حدود۱۰×۱۲سانتیمتر