تهران -نیاوران-کاشانک-خیابان امیر

مرمت پوسیدگی و سوراخ قالیچه دستبافت


شستشوی تخصصی به همراه مرمت پوسیدگی عمیق و سوراخ قالیچه دستبافت آنتیک

زمان رفو حدود یک هفته

هزینه شستشو و مرمت حدود ۳۰۰ هزارتومان

ابعاد پوسیدگی حدود ۱۲*۱۰ سانتی متر