قالیشویی شبانه روزی

گروه خدماتی اورژانس فرش تهران دارای سرویس شبانه روزی جهت فرش های خیس و آبخورده در سراسر تهران میباشد

برخی از قالیهای دستبافت و ابریشم گران قیمت بعد از تماس با آب تداخل رنگ پیدا میکنند و از ارزش و کیفیت فرش به صورت قابل مشاهده ای میکاهد از این رو در منازلی که نشتی آب و یا اتفاقات دیگر باعث خیس شدن فرش شود میبایستی هرچه سریعتر فرش به سالن شستشو انتقال یابد و با استفاده از مواد مورد نیاز و همچنین توسط استاد شور با سابقه شسته و رنگبر داری شود

اگر فرش شما هم به هر دلیلی با آب تماس پیدا کرد هرچه سریعتر برای جلوگیری از رسیدن آسیب های فراوان به فرش  اقدام نموده و فرش خودتان را به افراد مجاز و با تجربه بسپارید

اورژانس فرش تهران دارای سرویس شبانه روزی جهت فرشهای خیس و بید خورده میباشد

میتوانید با شماره ۰۹۱۲۵۳۹۴۷۹۹تماس حاصل بفرمائید و یا به صورت اینترنتی ثبت سفارش نمائید