سرویس دهی

اورژانس فرش تهران دارای سرویس فوری و وانت مسقف کاملا مطمئن  جهت کلیه نقاط تهران میاشد

سرویس دهی سریع جهت قالیهای خیس و آبخورده

سروی دهی سریع ویژه تعمیر سوختگی

سرویس سریع ويژه قالیشویی  و دیگر خدمات ما

حمل و نقل از داخل منزل شما تا داخل منزلتان در سراسر تهران

جهت تماس با سرویس کار از شماره زیر استفاده نمائید

ارسال کارشناس جهت هرگونه کارشناسی بصورت رایگان

۲۲۸۵۰۵۴۶

۰۹۱۲۵۳۹۴۷۹۹

۰۹۲۱۳۰۱۳۸۱۴