سرویس دهی

اورژانس فرش تهران دارای سرویس فوری و وانت مسقف کاملا مطمئن  جهت کلیه نقاط تهران میاشد

سرویس دهی سریع جهت قالیهای خیس و آبخورده

سروی دهی سریع ویژه تعمیر سوختگی

سرویس سریع ويژه قالیشویی  و دیگر خدمات ما

حمل و نقل از داخل منزل شما تا داخل منزلتان در سراسر تهران

جهت تماس با سرویس کار از شماره زیر استفاده نمائید

ارسال کارشناس جهت هرگونه کارشناسی بصورت رایگان

۲۲۸۵۰۵۴۶

۰۹۱۲۵۳۹۴۷۹۹