لکه برداری تخصصی فرش

برخی از لکه ها مانند چای و نوشابه خود نوعی رنگ گیاهی هستند که بعد از ایجاد

این نوع لکه ها در فرش و برطرف نشدن آن از روی فرش طی مدت طولانی مانند لکه

رنگی روی فرش نقش میگیرد

 

در اینگونه مواقع لکه دیگر با شستشو برطرف نمیشود و میبایست لکه برداری

تخصصی شود

 

چنانچه فرش دستبافت شما هم بر اثر ایجاد هر نوع لکه ای از زیبائیش کاسته شده و

مایل به برطرف کردن لکه از روی فرش میباشید میتوانید از متخصصان اورژانس فرش

تهران مشاوره بگیرید و مشکل فرشتان را به ما بسپارید

 

برطرف کردن انواع لکه از روی فرش با تضمین غیر قابل شناسایی بودن جای لکه بعد

از لکه برداری و بدون رسیدن کوچکترین آسیبی به فرش