پوسیدگی فرش

یکی از مهمترین عوامل آسیب رسان به فرش رطوبت و نم میباشد

فرش پس از تماس طولانی با رطوبت ونم مقاومت خود را از دست داده پوسیده میشود

معمولا در جاهایی مانند جلوی درب حمام و یا زیر گلدان های روی فرش پوسیدگی رخ میدهد

گاهی هم بعد از  ریختن مقداری آب در یک نقطه از فرش و شرجی بودن هوای محل فرش دچار پوسیدگی در همان نقطه میشود

پوسیدگی فرش قابل ترمیم میباشد طوری که اگر رفوگر فرش حرفه ای باشد بعد از رفو جای رفو شده حتی نباید معلوم شود

در ترمیم پوسیدگی ابتدا چله پوسیده دانه دانه تعویض میشود و نخ چله نو جایگزین میشود

سپس پود قالی و پرز قالی در جاهای پوسیده تعویض و بافته میشود

گاهی هم قالی در آستانه پوسیده شدن میباشد و با یک رفوی ساده و به آسانی از پوسیده شدن فرش جلوگیری میشود

قسمتهایی از فرش که دچار پوسیدگی شده و یا میشوند ابتدا در همان قسمت از پشت فرش رنگ فرش به سیاه تغییر میکند و حالتی شبیه کپک زدگی را بوجود می اورد

ترمیم پوسیدیهای جزئی و همچنین سوزنکشی فرشهای در آستانه پوسیده شدن در محل شما به صورت تضمینی امکان پذیر میباشد

همچنین ترمیم پوسیدگیهای بزرگ و خیلی بزرگ در محل کارگاه وبه صورت تضمینی امکان پذیر میباشد

سرویس رایگان

۰۹۱۲۵۳۹۴۷۹۹