پارگی فرش

ترمیم انواع پارگیهای فرشهای ماشینی و دستبافت تخصص ماست

سوزنکشی و مرمت قالی به طوری میباشد که از داخل تار و پود قالی نخ های پشتیبان کشیده میشود و از هیچ طرف قالی قابل مشاهده نمیباشد

جهت مشاوره و کارشناسی در مورد انواع پارگی قالی با ما تماس بگیرید

نکته : پارگیهای جزئی تا ۱۰ -۱۵ سانت در محل قابل ترمیم میباشد

۰۹۱۲۵۳۹۴۷۹۹