تهران -نیاوران-کاشانک-خیابان امیر

پارگی فرش


ترمیم انواع پارگی های فرش های ماشینی و دستبافت تخصص ماست. سوزنکشی و مرمت قالی به طوری می باشد که از داخل تار و پود قالی نخ های پشتیبان کشیده می شود و از هیچ طرف قالی قابل مشاهده نمی باشد.

<< مرمت پارگی فرش توسط اورژانس فرش تهران >>

نکته: پارگی های جزئی تا ۱۰-۱۵ سانتی متر در محل قابل ترمیم می باشد

کارشناسی رایگان و تضمینی
۰۹۱۲۵۳۹۴۷۹۹