تهران -نیاوران-کاشانک-خیابان امیر

خرابی ریشه فرش


ریشه قالی به دوسر قسمت عرض فرش که به صورت ریش ریش است آویزان می شود که همان چله و تار فرش می باشد که در سراسر فرش کشیده شده و بر روی آن پرز فرش بافته می شود و در پایان از هر طرف ۱۵-۱۰ سانتی متر باقی می ماند که به آن ریشه فرش می گویند. یکی از آسیب پذیرترین قسمت های فرش ریشه فرش می باشد که علاوه بر آویزان بودن در دو طرفرش ابتدائی ترین قسمت فرش می باشد. یکی از عوامل خرابی ریشه پوسیده شدن بعد از شستن به وسیله مواد سفید کننده قوی می باشد. ریشه و شیرازه فرش چهارچوب و قاب فرش می باشد و بعد از خرابی و آسیب دیدن این دو قسمت به سرعت آسیب های اساسی تری به فرش می رسد. جهت شستن فرش های خود به مراکز مجاز سفارش دهید تا برای شستن فرش از مواد شوینده اسیدی و مضر استفاده نکنند.ریشه فرش دوباره قابل بافتن است و علاو ه بر جلوگیری از آسیب رسیدن به فرش و ریختن پرز فرش زیبائی دوباره ای به فرش می دهد.

<< مرمت خرابی ریشه فرش توسط اورژانس فرش تهران >>

مرمت ریشه قالیچه تمام ابریشم قم
ترمیم آسیب های جزئی ریشه فرش در منزل شما بدون جابجایی

تعویض و ترمیم ریشه انواع فرش های دستبافت و ابریشم و همچنین فرش

های ماشینی و فانتزی در اسرع وقت
کارشناسی رایگان و تضمینی
۰۹۱۲۵۳۹۴۷۹۹