بید زدگی فرش

یکی از آسیب ها و معایبی که همیشه در کمین فرش دستبافت میباشد بید خوردگی میباشد

بید حشره ای کوچک میباشد که از پشم و الیافت طبیعی دیگر تغذیه میکند

پرز قالیهای دستبافت معمولا پشم و کرک میباشد و غذای خوبی برای بید میباشد

بید ها معمولا به سراغ فرشهای انبار شده بدون رعایت تکات نگهداری میروند و شروع به آسیب رسانی میکنند

بوی قالی انبار شده در محیط گرم اکثرا باعث جذب بید به سمت فرش میباشد

برای جلوگیری از بید زدن قالی باید هنگام انبار کردن فرش از نفتالین و یا توتون قلیون خانسار استفاده شود

بطوری که در لابه لای طای فرش و یا لول فرش باید مقدار زیادی نفتالین و یا توتون استفاده نمائید به صورتی که همه فرش را در بگیرد

بوی این مواد باعث میشود تا بید به فرش نزدیک نشود

بعداز آغشته کردن فرش به یکی از مواد بالا ترجیحا قالی را بسته بندی اساسی کنید

ترمیم بید خوردگی یکی از تخصص های ما میباشد

کارشناسی رایگان

تضمینی ۰۹۱۲۵۳۹۴۷۹۹